GRAFFIT Z POZWOLENIEM NA UŻYTKOWANIE

Mamy przyjemność poinformować, że Graffit otrzymał prawomocne pozwolenia na użytkowanie, a jego budowa została zakończona jeszcze przed planowanym terminem. Ponadto budynek został doceniony za zastosowane w nim ekologiczne rozwiązania i otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie „Excellent”.

Wyjątkowy charakter obiektu podkreślają murale autorstwa „Chazme” i Roberta Procha”, które można podziwiać w ogólnodostępnym lobby na parterze oraz w holach windowy.